top of page
  • Kirjoittajan kuvaAnnika M

Kehonkuva ja itseluottamus, miten stressi vaikuttaa niihin, miten kehittää myönteistä kehonkuvaa?

Päivitetty: 20. syysk. 2022


Blogikirjoituksen yhteistyössä HallaxHalla (bikinit & hiusdonitsi saatu)

Pieni tieto voi auttaa ymmärtämään ja esimerkiksi olemaan armollisempi itseään kohtaan, ja tarjoaa ehkä vastauksia kysymyksiin miksi juuri minä regoin juuri näin? Tällaisia info ja keinot pläjäyksiä olisin itse kaivannut elämän potkiessa kovasti päähän ja keinottomuuden ja toivottomuuden ollessa läsnä. Tuntuu, että stressireaktion puhjetessa pitkään hain keinoja, joilla tilanteeni muuttuisi, esim. että painon kerääntyminen loppuisi ja aineenvahidunta toimisi normaalisti, joka puolelta, mutta en tunnistanut mistä apua saisin. Hain eri paikoista sitä ja eri keinoilla, ajattelin ettei mulla ole mahdollisuutta kalliiseen terapiaan tai yksityiseen lääkäriin, rahallisesti. Onneksi joku joskus sanoi, että säätä ne rahat millä koitat ratkaista tilanteen, ja laita ne oleelliseen, siihen mistä kaikki lähti, syihin, ja hoida niitä.

Mä Karpahtoksella, HallaxHallan ihanissa käännettävissä bikineissä. Sanoin heti, kun sain nää postissa ja pistin päälleni, et mulla on olo kun jumalattarella. Pienillä asioilla on väliä omaan oloon. Se, miten me itsestä ajatellaan, vaikuttaa todella vahvasti itseluottamukseen ja kehonkuvaan. Joskus myös pienet ulkoiset tekijät vahvistamaan itseluottamusta on ihan ok.

Sitten mulla yhtäkkiä olikin, parin vuoden etsinnän jälkeen, sekä sisätauti- että urheilulääkäri ja psykoterapeutti, yksityisiä molemmat. Voin sanoa, että nämä auttoivat paljon äkemmin, ja pysyvämmin, kun yksikään dieetti tai uusi kovempi liikunta ohjelma aikanaan. Terapeutilla jo ensimmäinen käynti auttoi käynnistämään muutoksen. Nykyään minulla on normaali ja hyvä kehonkuva itsestäni. Työstän välillä sitä edelleen, etenkin jos elämässä muuten on haipakkaa/ haasteita, tai jos en huomioi kehoani = itseäni tarpeeksi. Sama on oikeastaan itseluottamuksen kanssa. Olen sitä kehittänyt nyt neljä vuotta, ja huh se on vaikeaa. Mutta kyllä - se paranee koko ajan. Parhaillaan olen pisteessä, jossa priorisoin itseäni niin pitkälle, että asetan rajoja aika rankalla kädellä. Muille ja itselleni.

Sressi: taistele tai pakene tila

Stressi saa meidät ajattelemaan toisin. Tila ei ole normaali, ja se on selitettävissä myös fysiologisin muutoksin. Taistele tai pakene tila aktivoituu. Vaikka enää meidän ei tarvitse valmistautua pakenemaan leijonaa esihenkilöidemme lailla, ovat stressireaktiot yhä samanlaisia, kun kohtaamme uhkia nykyelämässä. Stressi tekee työtään pinnan alla jatkuvasti ja saa aikaan se, että ihminen arvioi ja vertailee jatkuvasti. Myös itseään.


Niillä ulkoisillakaan tekijöillä tai vaakalukemalla ei kuitenkaan paikata sitä, jos sisällä vallitsee huono itseluottamus, vaan se luottamus itseen lähtee sun sisältä.


Tästä päästäänkin tämänkertaiseen aiheeseen, kirjoitan siitä, minkälaisia reaktioita stressi voi saada aikaan kehonkuvassa ja itseluottamuksessa.


Minulle on tärkeää jakaa ja antaa, siten myös saan. Kerron kohtaamistani vaikeuksista ja otan niitä pöydälle, jotta voin tarjota vertaistukea ja toivoa jollekin muulle – ehkä sinulle? Tai antaa ideaa mahdollisesti työhösi, tai voit auttaa läheistäsi? Kerron myös keinoja, millä vahvistaa itseluottamusta ja kehonkuvaa. Kirjoituksissani kohtaa sekä oma kokemani, että keinot joista olen hyötynyt, haasteet ja matka/ taustat sekä tutkitun tiedon syyt ja keinot.

Aiemmista stressi sarjan postauksista voit lukea tarinani siitä, miten 4 burnoutin jälkeen löysin tilalle rauhan ja onnellisuuden. 2 osassa stressiin erikoistunut lääketieteen tohtori, työterveyshuollon erikoislääkäri & kongitiivisen psykoterapian psykoterapeuttiopiskelija Anne Juvani kirjoitti blogiini vieraskynä kirjoituksen, jossa on hyvin kattavasti tiedon lisäksi keinoja stressin käsittelyyn. Kirjoitukseen pääset tästä.Onneksi keinoja on, sekä itseluottamukseen että kehonkuvan terveeseen rakentumiseen. Yks mun keinoista on ollut se, että alan tekemään asioita, jotka tuo mulle onnellisuutta ja hyvää. Enemmän ja tietoisesti. Yks näistä on reissaaminen ja luonto. Tuossa vuorilla ihaillessa mulle kahta tärkeää luonnon elementtiä: merta ja vuoria, ei mulla ollut tilaa mulle kun hetkelle.


Aivoissa tapahtuvista muutoksista

Taistele ja pakene reaktiossa aivoissa syntyy voimakas tunne/pelkoreaktio. Mantelitumakkeen käyttäytyminen muuttuu ja häiriytyy. Kehossa erittyy adrenaliinia ja hermoston sympaattinen toiminta aktivoituu. Kun ”vaarallinen”/ tilanne on ohi, etuosalohkon tehtävä on rauhoitella aivojen tilanne ja palauttaa ne. Pieni/ matala pitkittynyt stressi vaikuttaa jatkuessaan haitalisesti aivoihin niiden toiminnan häiriytyessä jatkuvasti. Etuotsalohko heikkenee jouduttuaan jatkuvaan työhön, mantelitumake taas joutuu jatkuvasti aktivoitumaan, eikä seuraukset ole hyvät. Pitkällä tähtäimellä tällä voi olla haitalliset seuraukset stressin kierteeseen ja aivojen toimintaan. (Keinoja tähän löydät Annen kirjoituksesta. https://www.annikam.fi/post/stressi-osa-2 ). Positiivista on se, että aivoja voi ikään kuin uudelleen ohjelmoida; ajatusten ja kykyjen harjoittaminen ja kehittäminen on mahdollista. Tässä kirjoituksessa keskityn asioihin, joita voimme harjoittaa itsevarmuuden ja kehonkuvan kannalta.

Haitalliset vaikutukset aivoihin

Aivojen muutokset stressissä vaikuttavat myös mielialaan, joka näkyy myös itsen ajattelussa. Stressissä (ja väsyneenä) voi aiheutua mm. valheellisia/ vääristyneitä, haitallisia ja kielteisiä ajatuksia, negatiivisuus lisääntyä ja perfektionismi korostua. Osittain tilanteen tiedostaminen ja tieto tuovat helpotusta, vaikka kaiken sen stressin keskellä voikin olla vaikeaa keskittyä tai opetella uusia tapoja. Helpotus on kuitenkin ihan sun edessä ja mahdollista. Apua ja keinoja on saatavilla. Muutos on mahdollinen.

Itseluottamus

Ehdottomasti itseluottamus on kehitettävissä oleva ominaisuus. Itseluottamukseen vaikuttaa omat ajatusmallit, joilla vaikutetaan itseluottamukseen sekä positiivisesti että negatiivisesti. Psyykkisten taitojen merkitys on iso: tietoisuustaidot, tunteiden hallinta ja säätely taitoja, joita voi opetella kehittämään tai säilyttämään hankalassakin elämäntilanteessa. Kun itseluottamus horjuu, myös kritiikki iskee syvemmin ja tarpeettomasti. Kun se on kohdillaan, voidaan kritiikki nähdä kehitysehdotuksena, joka on tervettä ja vie eteenpäin. Positiiviset ajattelutavat ovat hyödyllisiä, toki yltiöpositiivisuus tai iloisuus ei ole tarpeen eikä hyväksi, jos sellainen ei ole sinulle luontaista. Tärkeää on löytää sinulle toimivia keinoja ja tapoja, hyvä olla. Tavoitteena olisi myös olla terveellä tavalla ja hyvällä omalla tunnolla olla sopivasti ylpeä itsestäsi. Ja kehostasi. Itseluottamuksen kehittämisessä isossa roolissa on tiedostaminen: huomaa hyvä asiat ja etenkin onnistumiset. Negatiiviset muistetaan ja huomataan paljon helpommin, joten panosta pieniin onnistumisen hetkiin! Tähän tarvitaan pidempää ja tavoitteellista työtä. Mieltä voi ja kannattaa harjoittaa. Myös sisäisellä puheella on valtava merkitys.Nykyään peilkuvasta näkyy onnellinen ja itseensä tyytyväinen nainen, joka hyväksyy ja arvostaa kehoaan. Muistan vieläkin, kun aloin peilin edessä aikanaan harjoitella sitä, etten ajattelis itsestäni negatiivisesti. Ja jäin siihen peilin eteen. En paennut. Neutraalitkin ajattelutavat auttaa.

Minäkuva ja itsetunto kehonkuvan taustalla

Minäkuva on käsitys, joka muodostuu identiteetistä, etenkin nuorilla muutosten kynnykset lisäävät epävarmuutta. Itsetunto on lähellä itsearvostusta, ja se on pysyväksi muototutunut käsitys itsestä, siihen mitä arvostat itsessäsi. Pohja on muotoutunut jo lapsuudessasi. Tämä itsetunto on meidän pohja sille, miten itseä arvostetaan ja miten koemme meidät. Monesti luottamus itseen ja arvostus puuttuu, kun itsetunto on alhaalla. Tämä voi vaikuttaa ja vaikuttaakin myös kehonkuvan kokemiseen heikentävästi. Panosta siis sisäiseen puheeseen ja siihen, miten ajattelet itsestäsi. Miten voisit arvostaa itseäsi enemmän?


Perfektionismi

Liittyy vahvasti suorittaja luonteeseen ja urheilijoihin ja heijastuu usein koko elämään. Liittyy usein koviin vaatimuksiin tai tuomitsevaisuuteen (itseä ja muita kohtaan). Saattaa esiintyä jopa sellaista, ettei voi oikein tehdä mitään tai edetä, kun pelkää virheitä. Yhdistyy valmiuteen tehdä kovasti töitä, eli johtaa parhaimmillaan hyvään. Siihen, että tulee tuloksia ja kykyyn sietää epämukavuutta. Haitallisena ajaa alipalatumiseen ja ylikuntoon tai burnoutiin. Väsyttää ja uuvuttaa ihmisen, joka ei ole tyytyväinen juuri mihinkään. Lisääntyy pelkoa, ahdistusta, arvostelunpelkoa, negatiivisuutta, alisuorittamista, joista seuraa mustavalkoisuutta, loppuun palamista, huonoa itsetuntoa. Näiden hyvien ja tuloksellisten piirteiden mahdollisuuksien vuoksi perfektionismi on usein hyvänä pidetty piirre ja ominaisuus – samaan aikaan se on myös riski, joka voi kääntyä haitaksi ja tämä olisi hyvä tiedostaa ja ymmärtää.

Sisäinen puhe ja sen voima itseluottamukseen

Sisäisellä puhella voidaan vaikuttaa itseluottamuksen syntyyn tai ylläpitoon. Harjoittelemalla tietoisesti ajatuksia ja suuntaamalla negatiivinen ajattelu neutraaliksi tai myöhemmin myös positiiviseksi. Jo ajatusten neutraaliksi muuttaminen auttaa – edelleenkään ei ole tarvetta yltiöpositiivisuuteen. Tunnista, mikä sopii sinulle. Voit vahvistaa tiettyä tunnetta, kun tiedät, mitä haluat vahvistaa. Voit myös keskittää ajatuksia ja tarkentaa ne nykyhetkeen. Tämä auttaa myös ylivirittyneisyyteen. Kielteisten ajatusten vallatessa mielen, voi harjoitella kuinka pysäyttää ne. Jos niitä paljon toistaa, ne muuttuvat todeksi mielessä. Pysähdy ja ota tilaa tutkiaksesi ajatuksia ja käytöstäsi, tiedosta ne. Ymmärrä, ettei sun tarvitse seurata niitä ja juuttua niihin. Voit päästää irti ja kääntää sisäisen puheen avulla ne tuomaan sinulle hyvää.